Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Brána jazyků otevřená Královéhradecký kraj

Aktuality z projektu

V Královéhradeckém kraji se Brána jazyků otevírá dokořán / 25. 02. 2009 /

 

V Královéhradeckém kraji se v lednu rozevřela Brána jazyků dokořán pro učitele základních a středních škol.

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Hradec Králové, zpracovalo a předložilo Královéhradeckému kraji ke schválení grantový projekt zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí pracovníků ve školství.

Projekt byl schválen a NIDV může učitelům v celém Královéhradeckém kraji nabídnout bezplatné jazykové vzdělávání, které je financováno 85% z ESF a 15% z rozpočtu ČR.

Projekt Brána jazyků otevřená bude probíhat od ledna 2009 do září 2011 a pomůže řešit celkově nízkou úroveň znalosti cizích jazyků u pracovníků ve školství a neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků na školách.

Zájem o účast v grantovém projektu je obrovský, ze škol z celého kraje shromáždilo hradecké krajské pracoviště NIDV více než 700 přihlášek, do kurzů však mohlo být přijato maximálně 600 účastníků.

V 30 kurzech jazykového modulu mohou zájemci až do března 2011 studovat

angličtinu nejen v Hradci Králové, ale i Jičíně, Novém Bydžově, Hořicích, Dvoře

Králové, Kostelci nad Orlicí, Jaroměři, Náchodě, Novém Městě nad Metují, Polici

nad Metují, Trutnově a Vrchlabí. V Hradci Králové je otevřen i kurz francouzštiny, němčiny a španělštiny. Všichni účastníci tak mají možnost zvýšit si své jazykové kompetence podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Na podzim 2009 se rozběhne metodický modul, kde si učitelé cizích jazyků budou

moci vybrat metodický seminář podle svých potřeb.

Vybraní zájemci budou mít možnost absolvovat letní tuzemský či zahraniční jazykový kurz.