Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Brána jazyků otevřená Královéhradecký kraj

Aktuality z projektu

Léto s angličtinou / 02. 09. 2009 /

 

Účastníkům kurzů angličtiny v projektu Brána jazyků otevřená pro Královéhradecký kraj byla nabídnuta možnost zúčastnit se letního intenzivního kurzu angličtiny, který proběhl termínu 16. – 21.8.2009 v hotelu Bedřiška ve Špindlerově Mlýně.

V nádherné přírodě Krkonoš a příjemném prostředí hotelu s krásnou zahradou a milým personálem mělo 35 vybraných učitelů možnost strávit 6 dní na závěr prázdnin a procvičit si a rozvinout své jazykové dovednosti v angličtině. Na paralelní výuce dvou skupin se podílel čtyřčlenný lektorský tým včetně rodilé mluvčí.

Celková časová dotace výuky jazyka byla 40 hodin a zahrnovala učení gramatiky, nové slovní zásoby a výslovnosti a výuku základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, porozumění a psaní. Jazykové učivo pravidelných kurzů bylo prohloubeno a zopakováno, účastníci procvičovali mluvení na základě dialogů o běžných tématech (např. nakupování, vlastní práci, rodině, okolí, jídle, cestování, oblečení), procvičovali ústní interakci se záměrem ptaní se na cestu, objednávky, cestování, požádání informací, pozvání, zájmů

Vyprávěli vlastní zážitky, popisovali události i svůj osobní život. Dále poslouchali jednoduché nahrávky týkající se každodenních záležitostí (rozhovory, monology, ukázky z médií), četli upravené texty, zprávy, dopisy, inzeráty, pokyny a instrukce se zaměřením na pochopení a odhadování významu. Do večerních aktivit byly zahrnuty zábavné prvky výuky: hry, písničky, kvízy s kulturními aspekty výuky angličtiny.

Každý večer byl připraven pro zájemce film v anglickém jazyce.

Z výsledků závěrečné evaluace na základě písemných hodnotících dotazníků vyplynula 100% spokojenost účastníků s průběhem kurzu – organizačním zajištěním i kvalitou práce lektorů.

Příští léto projektový tým z Královéhradeckého NIDV zorganizuje druhý letní kurz pro další účastníky projektu.  I ten se jistě kvalitou vyrovná tomu letošnímu.