Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Brána jazyků otevřená Královéhradecký kraj

Aktuality z projektu

Učitelé se zdokonalují v jazykových znalostech / 24. 02. 2010 /

 

Hradec Králové, 23. února 2010 –Celkem 566 pedagogů a pedagogických pracovníků je v Královéhradeckém kraji zapojeno do projektu Brána jazyků otevřená. Jedná se o grantový projekt realizovaný Národním institutem pro další vzdělávání, jehož cílem je zvýšit jazykové znalosti pracovníků ve školství, kteří se svými jazykovými schopnostmi chtějí přiblížit svým kolegům v Evropě. Jazykové kurzy probíhají nejen v Hradci Králové, ale i v Trutnově, Vrchlabí, Náchodě, Novém Městě nad Metují, Kostelci nad Orlicí, Jičíně, Hořicích, Dvoře Králové a Novém Bydžově. Tento projekt, který trvá od ledna loňského roku, skončí v dubnu 2011.

Díky projektu Brána jazyků otevřená se nyní v Královéhradeckém kraji pedagogičtí pracovníci z různých základních a středních škol zdarma učí mluvit a psát anglicky, německy, francouzsky nebo španělsky. Největší zájem je o výuku angličtiny. „Mnozí čeští učitelé a pedagogičtí pracovníci mají v porovnání se svými kolegy v Evropě velmi nízké jazykové znalosti, ale chtějí tento nedostatek napravit, o čemž svědčí vysoký zájem o náš projekt, v němž nabízíme bezplatnou výuku jazyků. Učitelé nic neplatí, projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR, “ konstatovala Mgr. Jana Lišková, vedoucí krajského pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v Hradci Králové a hlavní manažerka projektu Brána jazyků otevřená.

Dodala, že projekt bude v příštím roce zakončen testy, které potvrdí dosaženou jazykovou úroveň absolventů kurzů. Součástí kurzů jsou i přípravné semináře k mezinárodním zkouškám, které mohou zájemci absolvovat. Někteří účastníci projektu Brána jazyků otevřená se již v rámci projektu zúčastnili i tuzemských týdenních intenzivních jazykových kurzů, v roce 2011 bude uspořádán zahraniční jazykový a metodický kurz, který bude určen nejaktivnějším účastníkům projektu Brána jazyků otevřená s vyšší jazykovou úrovní.

„Pedagogičtí pracovníci díky našemu projektu Brána jazyků otevřená zvyšují své jazykové znalosti, což je dobrá zpráva také pro rodiče dětí v základních a středních školách. Když totiž učitelé výborně ovládají cizí jazyk, může se to projevit nejen v tom, že se oni sami v případě potřeby domluví, ale také v tom, že mohou například začít aktivně spolupracovat třeba se školami v partnerských městech, případně nemusí mít obavy z uspořádání zahraničních výletů, stáží a exkurzí,“ uvedla Jana Lišková.

V Náchodě se kurzy konají například v ZŠ Komenského 425. „Projekt Brána jazyků otevřená hodnotím velice pozitivně. Z naší školy jsou do něj zapojeny učitelky prvního stupně. Zdokonalují se tak v angličtině. Bohužel musím konstatovat, že ani absolventky pedagogické fakulty mnohdy nejsou dobře jazykově připraveny, takže, pokud chtějí jazyk dokonale ovládat, musí dále studovat. Osobně jejich vzdělávání v rámci projektu Brána jazyků otevřená podporuji, protože věřím, že získané znalosti učitelky využijí nejen v osobním životě, například když pojedou na dovolenou, ale i v rámci naší zahraniční partnerské spolupráce,“ řekl Mgr. Ladislav Domáň, ředitel náchodské ZŠ Komenského. Kladně projekt hodnotí například i v Trutnově. „Pro učitele a pedagogické pracovníky je to užitečný projekt, díky kterému se zdokonalí v jazykových znalostech, které budou moci využít například při navazování případné mezinárodní spolupráce,“ řekl Mgr. Zdeněk Géc, ředitel trutnovské ZŠ Mládežnická.