Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Brána jazyků otevřená Královéhradecký kraj

Aktuality z projektu

Prázdniny s angličtinou ve Špindlerově Mlýně 2010 / 02. 09. 2010 /

Vybraní účastníci kurzů angličtiny v grantovém projektu Brána jazyků otevřená Královéhradeckého kraje se zúčastnili letního intenzivního kurzu v hotelu Bedřiška ve Špindlerově Mlýně v termínu od 15. – 20. 8. 2010.

Stejně jako v loňském roce v nádherné přírodě Krkonoš a příjemném prostředí hotelu s krásnou zahradou a milým personálem mělo 35 vybraných pedagogů možnost strávit 6 dní, které byly intenzivně naplněny aktivitami na procvičení jazykových dovednosti v angličtině.

Na paralelní výuce dvou skupin se podílel čtyřčlenný zkušený lektorský tým včetně rodilé mluvčí.

Časová dotace výuky jazyka byla 40 hodin a zahrnovala výuku gramatiky, nové slovní zásoby a výslovnosti a rozvoj základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, porozumění a psaní. Jazykové učivo pravidelných kurzů bylo prohloubeno a zopakováno, účastníci procvičovali mluvení na základě dialogů o běžných tématech (např. nakupování, vlastní práci, rodině, okolí, jídle, cestování, oblečení), procvičovali ústní interakci se záměrem ptaní se na cestu, objednávky, cestování, požádání informací, pozvání, zájmů.

Vyprávěli vlastní zážitky, popisovali události i svůj osobní život. Dále poslouchali jednoduché nahrávky týkající se každodenních záležitostí, četli upravené texty, zprávy, dopisy, inzeráty se zaměřením na pochopení a odhadování významu. Do večerních aktivit byly zahrnuty zábavné prvky výuky: hry, písničky, kvízy s kulturními aspekty výuky angličtiny.

I když počasí „zlobilo“, z výsledků závěrečné evaluace na základě hodnotících dotazníků vyplynula 100% spokojenost účastníků s průběhem kurzu – organizačním zajištěním i kvalitou práce lektorů.

Příští léto projektový tým z Královéhradeckého NIDV připravuje v rámci Doplňkového modulu B výjezd na zahraniční kurz pro vybrané účastníky projektu.

Fotografie ke stažení (zip archiv, 90 MB)