Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Brána jazyků otevřená Královéhradecký kraj

Aktuality z projektu

Zahraniční kurzy třešničkou na dortu projektu Brána jazyků otevřená / 05. 04. 2011 /

V grantovém projektu Brána jazyků otevřená se právě rozjíždí poslední z klíčových aktivit Doplňkový modul B. V rámci této aktivity jsou plánovány dvoutýdenní zahraniční jazykové kurzy pro úspěšné absolventy Jazykového modulu.

Účastníci, kteří završí svou dvouletou docházku do jazykových kurzů složením výstupního testu a získají certifikát o dosažené jazykové úrovni, se mohou během měsíce dubna hlásit na zahraniční kurz v Doplňkovém modulu B. Kritériem výběru účastníků bude především jejich aktivní docházka do kurzů v Jazykovém modulu.

Vybraný dodavatel služeb spojených s realizací kurzů, který se stane vítězným uchazečem v řádně vyhlášeném výběrovém řízení, zajistí ve spolupráci s NIDV dvoutýdenní jazykové a jazykově –metodické kurzy ve Velké Británii, Francii a Německu. Účastníkům budou veškeré náklady spojené s kurzem – doprava, ubytování, stravování, školné – hrazeny z rozpočtu projektu.

Cílem této klíčové aktivity je zvýšení jazykových a metodických kompetencí učitelů Královéhradeckého kraje, zkvalitnění jejich komunikačních dovedností v cizím jazyce, prohloubení znalostí v oblasti reálií vyučovaného jazyka a navázání nových zahraničních pracovních i přátelských kontaktů, které mohou učitelé po návratu využít pro partnerskou spolupráci svých škol a pro práci na mezinárodních projektech.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.