Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Brána jazyků otevřená Královéhradecký kraj

Aktuality z projektu

Brána jazyků se uzavírá.... / 17. 06. 2011 /

Brána jazyků se pomalu uzavírá, ale jen v grantovém projektu „Brána jazyků otevřená“ realizovaném krajským pracovištěm NIDV v Hradci Králové od ledna 2009 do září 2011. V projektu si 511 pedagogů ze základních a středních škol Královéhradeckého kraje zvyšovalo svou jazykovou způsobilost v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině. Pro tyto učitele se po absolvování projektu naopak symbolicky otevírá svět plný jazykové různorodosti a příležitostí k zapojení do mezinárodní spolupráce škol.

Účastníci na závěr svého jazykového studia skládali zkoušky a získali certifikát o dosažení jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce. Tento dokument umožňuje vzájemné porovnání jazykových znalostí a dovedností osob v rámci Evropské unie a definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka - kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Všichni účastníci absolvovali písemné testy, které byly zaměřeny na gramatiku a slovní zásobu, čtení s porozuměním a poslech. Od úrovně B1 byla součástí zkoušky i ústní část, v rámci které byly posuzovány vyjadřovací a komunikační schopnosti účastníků. Je chvályhodné, že všichni přistupovali k testování zodpovědně a téměř všem se podařilo dosáhnout plánované výstupní úrovně.

Za specifických podmínek probíhalo testování neslyšících pedagogů, kteří byli do projektu též zařazeni a pro které je jazyková vybavenost nutností vzhledem k zahraničním školním výměnným akcím. Ústní část zkoušky byla nahrazena konverzací účastníka s lektorem prostřednictvím chatu.

Své jazykové schopnosti si mohou absolventi projektu již v blízké budoucnosti ověřit v praxi. Vybraných 45 pedagogů se zúčastní během letních prázdnin zahraničních jazykových kurzů v Anglii, Německu a Francii. Jejich pobyt v zahraničí a účast v jazykových a metodických kurzech bude důstojným vyvrcholením projektu „Brána jazyků otevřená“. Všechny aktivity projektu jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.