Aktuality

Úvodní konference projektu CLIL / 19. 03. 2010 /

 

Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií – CLIL

„Nejlepší jazykové učení je učení s obsahem“

Praha (18. března 2010) – Projekt CLIL realizovaný Národním institutem pro další vzdělávání, možnosti a způsoby začlenění metody CLIL do výuky na školách byly hlavní tématem středeční úvodní konference na MŠMT, které se zúčastnilo více jak 60 zástupců škol a institucí.

„Smyslem našeho projektu je podpořit pedagogy při zavádění metody CLIL do výuky na školách. Součástí projektu je vzdělávání pedagogů, kteří chtějí touto metodou učit a vytvoření metodické příručky pro učitele“, uvedla Monika Kubů, hlavní manažerka projektu CLIL. Na konferenci vystoupili odborníci, kteří mají s uplatňováním metody CLIL zkušenosti, přiblížili přínosy i rizika spojená s touto metodou. Lingvistický odborník Keith Kelly, který má mezinárodní zkušenosti s uplatňováním metody CLIL,  prezentoval na příkladech podobu vzdělávacích materiálů pro výuku.

„ V současné době přijímáme přihlášky pedagogů, kteří se chtějí zúčastnit vzdělávacího semináře. Zájemci se mohou přihlásit přes naše internetové stránky www.nidv.cz nebo v každém kraji u krajského manažera projektu CLIL. Semináře budou rozděleny podle jazyků (AJ, NJ, FJ) a cílem je proškolit 420 pedagogů “, uvedla Pavla Matoušková, manažerka aktivity školení pedagogů, která seznámila účastníky s obsahem, aktivitami a cíly projektu. Projekt je určen školám mimo hl.m. Prahu.

O spolupráci při realizaci projektu hovořil Paul Hilder, zástupce ředitele British Council v ČR, která výuku metodou CLIL podporuje.   

Výzkumný ústav pedagogický zastupovala Tereza Šmídová, která ve svém příspěvku přiblížila situaci v oblasti uplatňování metody CLIL v ČR a představila aktivity VÚP směřující k podpoře učitelů, kteří chtějí tuto metodu uplatňovat. Jarmila Novotná z Pedagogické fakulty UK seznámila účastníky s možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků v metodě CLIL v rámci celoživotního vzdělávání a prezentovala ukázky z hodin realizovaných touto metodou. S ukázkou využití metody CLIL vystoupil také Vít Průša, ředitel ZŠ Na Stráni v Děčíně, ve které již několik let úspěšně vyzužívají metodu CLIL k podpoře výukc cizích jazyků.

V následující diskuzi konkrétní dotazy účastníků např. na organizaci vyučovací hodiny, která je založena na metodě CLIL, ukázaly, že téma je pro pedagogy zajímavé.

Konference, pořádaná Národním institutem pro další vzdělávání  ve spolupráci s British Council, sdružením AMATE a Výzkumným ústavem pedagogickým byla první aktivitou projektu Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií – CLIL. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více informací podá

Mgr. Monika Kubů

kubu@nidv.cz                                                                  

482 360 510, 775 723 595

www.nidv.cz                                        

Archiv novinek