Aktuality

Aktuálně v projektu CLIL: Nabízíme poslední vlnu školení pro pedagogy! / 02. 09. 2010 /

Od září 2010 do ledna 2011 bude NIDV realizovat v rámci projektu CLIL - Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií poslední vlnu vzdělávání pedagogů. Akreditovaný vzdělávací program, který je rozložen do 4 modulů (4 pracovních dnů), bude realizován na všech krajských pracovištích NIDV.

Vzdělávací program je určen pro:

Pedagogy 2. stupně ZŠ nebo nižšího stupně víceletého gymnázia se znalostí cizího jazyka minimálně na úrovni B1 (mimo hlavní město Prahu).

Rozsah výuky:

4 celodenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin. Účastníkům bude hrazena výuka, studijní materiály a občerstvení.

Podmínky k dosažení závěrečného osvědčení:

Pro získání osvědčení ze školení je nutná 75% účast a aktivita při ověřování metody CLIL ve výuce. Výstupem je vypracování metodického listu s aktivitami CLIL pod vedením lektora studijní skupiny.

Vzdělávací program je rozdělen podle jazyků, ve všech krajích budou probíhat semináře pro anglický jazyk, ve Středočeském, Karlovarském a Jihomoravském kraji nabízíme semináře pro německý jazyk.

Termíny realizace vzdělávacího programu v jednotlivých krajích a kontakty na krajské manažery jsou zájemcům k dispozici zde. Zájemci se mohou na vzdělávací program přihlásit přes internetové stránky www.nidv.cz nebo si mohou stáhnout přihlášku zde. Vyplněnou přihlášku, prosíme, zašlete e-mailem krajskému manažerovi ve vašem kraji.

Archiv novinek