Aktuality

Co nového v projektu CLIL na podzim? / 08. 12. 2010 /

Školení pedagogů v rámci našeho projektu je v plném proudu. Ukončili jsme 1. vlnu vzdělávání a nyní je již realizována poslední 2. vlna.

V rámci 1. vlny se vzdělávání pedagogů v metodě CLIL zúčastnilo 311 pedagogů z celé ČR (mimo hl.m. Prahy). Ve všech krajích byly realizovány vzdělávací programy pro učitele, kteří uplatní při výuce CLIL anglický jazyk, ve dvou krajích probíhalo vzdělávání pro německý jazyk a v jednom kraji pro francouzský jazyk. V rámci vzdělávacího programu se pedagogové seznámili v jednotlivých modulech s metodou CLIL, různými metodami využití CLIL v hodinách, se způsoby hodnocení žáků, vyzkoušeli si aktitivity CLIL přímo v hodinách se svými žáky. Každý účastník zpracoval metodický list. Tyto metodické listy v současné době posuzuje a zpracovává tým metodiků a připravuje je pro zařazení do chystané metodické příručky, která bude vydána na CD na jaře 2011 a bude zdarma distribuována na základní školy a víceletá gymnázia v krajích.

Od října 2010 probíhá v deseti krajích ČR poslední 2. vlna vzdělávání pedagogů, ve všech těchto krajích probíhá vzdělávání pro anglický jazyk, v jednom kraji pro jazyk německý. Této 2. vlny vzdělávání se účastní 162 pedagogů. Také tito účastníci budou zpracovávat metodické listy.

Projekt CLIL zcela určitě splnil jeden ze svých cílů – zvýšit povědomí pedagogů a metodě CLIL a způsobech jejího uplatňování ve výuce. Důkazem toho je, že o poslední 2. vlnu vzdělávání byl ze strany pedagogů velký zájem a kapacita v jednotlivých krajích byla velmi rychle naplněna.

Archiv novinek