Aktuality

Závěrečné konference a ukončení projektu CLIL / 01. 06. 2011 /

Na závěr projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“ (CLIL) uspořádal NIDV konference v Plzni (28. dubna 2011) a v Olomouci (19. dubna 2011). Konferencí se zúčastnilo celkem 98 pedagogických pracovníků z celé ČR.

Ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. Helena Plitzová zhodnotila na konferenci projekt CLIL jako velmi úspěšný. V projektu se s metodou CLIL blíže seznámilo 477 pedagogů na vzdělávacích seminářích, podařilo se zvýšit povědomí o metodě CLIL mezi pedagogickou veřejností a je stále více škol, které tuto metodu s úspěchem zavádějí do výuky.

Na konferencích byly prezentovány výsledky projektu a byla zde představena metodická příručka na CD a DVD, která je jedním z hlavních výstupů projektu. Příručka byla zdarma distribuována na všechny ZŠ a víceletá gymnázia a v krajích a je také volně ke stažení zde.

Na konferencích vystoupili také zástupci VÚP, sdružení AMATE a British Council, kteří přiblížili účastníkům, jakými aktivitami podporují zavádění metody CLIL do výuky.

Velký ohlas měly u účastníků konferencí příspěvky pedagogů, kteří již metodu CLIL v hodinách využívají, a také ředitele ZŠ, který na základě vlastních zkušeností hovořil o tom, co musí škola a její vedení udělat pro úspěšné zavedení metody CLIL do výuky.

Součástí konferencí byly také workshopy na tato témata:

1. Plánování vyučovací hodiny s metodou CLIL – rady pro učitele
2. Výukové materiály a zdroje – tipy a náměty pro AJ
3. Ukázky metody CLIL ve výuce
4. Hodnocení žáků a metoda CLIL

Účastníci v průběhu konference živě diskutovali především nad tím, co to vlastně metoda CLIL je, vyměňovali si vlastní zkušenosti z praxe a také zkušenosti s tím, jaké vidí největší překážky při realizaci metody CLIL ve školách.

Pedagogickou literaturu a metodické materiály pro podporu metody CLIL a výuky cizích jazyků představila nakladatelství Cambridge Univerzity Press, Macmillan Education a Oxford Univerzity Press. Podrobné informace o metodě CLIL a rozhovory s pedagogy na konferencích můžete také nalézt v Učitelských novinách č. 21.

Projekt CLIL byl dle plánu ukončen k 31.5. 2011. Děkujeme všem účastníkům, pedagogům, lektorům a partnerům za příjemnou spolupráci. NIDV bude i nadále podporovat metodu CLIL a její implementaci do výuky ve školách prostřednictvím nabízených vzdělávacích akcí (vzdělávací semináře, letní školy, konference). Pokud budete mít zájem se dozvídat nové informace a zkušenosti s metodou CLIL, navštivte www.nidv.cz nebo nahlédněte do Programové nabídky NIDV pro 2. pol. 2011.

Archiv novinek