Aktuality z projektu

Zpráva z krajského pracoviště Brno / 24. 09. 2009 /

 

Projekt Koordinátor S1 pro střední odborné školy začal v Jihomoravské m kraji v únoru, pozváním zástupců škol na celostátní konferenci k zahájení projektu do Prahy. Poté začala informační kampaň zasíláním informací a přihlášek školám, telefonováním ředitelům a koordinátorům škol, odpovídáním na četné dotazy ze stran škol. Přes první nedůvěru se povedlo proškolit v sedmi termínech 131 ředitelů, koordinátorů i pedagogů škol. Lektorský tým ve složení Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Marie Kordulová, Mgr. Helena Hegarová, Mgr. Lubomír Pelech, PaedDr. Leoš Tesárek, Mgr. Jan Zouhar si vedl výborně, přizpůsoboval obsah školení potřebám skupin, každé školení bylo jedinečné.  Z  hodnotících dotazníků vyplynulo, že účastníci byli s odbornou úrovní lektorů i organizačním zajištěním velmi spokojeni, jen si postěžovali, že školení ke tvorbě ŠVP mělo začít nejméně o rok dříve. Mnozí účastníci s lektory na seminářích konzultovali již vytvořené  ŠVP a opravovali  si zjištěné nedostatky. Pro mne jako krajskou manažerku projektu bylo pozitivní slyšet od spokojených účastníků, že jim školení bylo doopravdy ku pomoci. A o to jsme se společně s lektory snažili.

K  bezproblémovému průběhu školení přispělo i příjemné zázemí v Univerzitním centru MU ve Šlapanicích.

Mgr. Hana Saitzová, krajská manažerka KO S1