Aktuality z projektu

Hodnotící zpráva projektu KO S1 / 02. 10. 2009 /

Od února 2009 realizuje pracovište NIDV v Plzni projekt Koordinátor S1. Projekt určený středním školám na pomoc při tvorbě a realizaci ŠVP byl původně plánovaný na začátek školního roku 2008. V druhém pololetí, kdy začal být nabízen školám, se již nesetkal s dobrým přijetím. Semináře plánované na březen až září 2009 byly školami odmítány z mnoha důvodů, např. ŠVP již byly zpracovány a připraveny školními koordinátory, učitelé se soustřeďují na přípravu generálky nové maturitní zkoušky, termíny seminářů zasahují do písemných i ústních maturitních zkoušek.

Nabídka do škol probíhala všemi možnými způsoby, aktivní účastí na poradách ředitelů SŠ, emailovými nabídkami a aktuálním zpravodajstvím, dokonce i vybraní ředitelé velkých škol kraje byli oslovováni telefonickou cestou. Byly aktivovány pilotní školy, které se podílely na nabídce a přenosu kladných zkušeností z tvorby ŠVP, ať již příspěvky na poradách ředitelů nebo lektorsky v seminářích.

Pro ilustraci posílám odpověď ředitele SŠ:

Předmět:

RE: KOS 1

Od:

Václav Kůrka, Ing.

Datum:

Mon, 5 6 2009 13:33:10 +0200

Komu: "Valerie Oliberiusova"

Děkujeme za nabídku,ale většinu ŠVP máme hotovo a termíny nejsou vzhledem ke zkouškovému období pro nás vhodné.

Děkuji Kůrka.

Přes velké obtíže bylo realizováno v době od února 2009 do 30.6.2009 :

09-13-14-01-03          15 účastníků
09-13-14-01-04          22 účastníků
09-13-14-01-06          15 účastníků

Oživení zájmu o projekt zásadně pomohla inovace, která byla zařazena na září – říjen 2009. Semináře se doplnily o oblasti úzce související s ŠVP, a to ŠVP a evaluace školy, ŠVP a nová maturitní zkouška, ŠVP a praktická ukázka moderní didaktické technologie za pomoci interaktivní tabule, sloužící pro rozvoj vědomostí, dovedností podpora rozvoje kompetencí a hlavně motivace mladé generace jim blízkými informačními zdroji.

Inovací bylo dosaženo zvýšení zájmu o nabízenou aktivitu projektu a v období září – říjen 2009 bylo realizováno

09-13-14-01-08          23 účastníků
09-13-14-01-09          24 účastníků

Hodnocení účastníků aktivity projektu viz dokumentace byly vesměs pozitivní.

Přijetí projektu napomohl i výběr kvalitních lektorů s lektorskými dovednostmi a zkušeností bud z lektorování pro ZŠ, lektoři (jako např. Mgr. Dana Korýtková), kteří dokázali vybrat základní a zásadní problematiku RVP a podat ji motivačním způsobem učitelům a přemoci jejich i negativní přístup  a nebo lektoři – koordinátoři SŠ, kteří chápali individuální problematiku SŠ a dokázali na jednotlivých příkladech ilustrovat rozvoj kompetencí v konkrétních studijních oborech SŠ (Mgr. Agáta Kočí).

Hodnocení ředitelů škol, které se zapojily do aktivity projektu je velmi dobré, protože ocenili hlavně motivační složku seminářů a i konkrétní doladění ŠVP jednotlivých oborů.

Celkově se dá říci, že projekt zásadně změnil pohled účastníků aktivity na problematiku RVP a pro SŠ má zásadní význam. Oceňuje individuální pomoc koordinátorům SŠ a motivaci učitelů a mistrů odborného výcviku.

Mgr. Jarmila Záhoříková

regionální garant KO S1