Aktuality z projektu

Zpráva z krajského pracoviště Zlín / 02. 10. 2009 /

 

Projekt Koordinátor S1 pro střední odborné školy začal ve Zlínském kraji v únoru úvodní konferencí pořádanou při příležitosti zahájení projektu, která se konala v Praze. V průběhu trvání projektu byly střední odborné školy pravidelně obesílány informacemi o projektu, termíny konání seminářů a možností přihlášení se. Ve Zlíně proběhly tři semináře, které probíhaly v prostorách budovy Národního institutu pro další vzdělávání. Školení využilo desítky středních odborných škol z okolí Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí. Podařilo se proškolit 46 ředitelů, koordinátorů i pedagogů středních odborných škol. Lektorský tým tvořili Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Helena Hegarová, Mgr. Marie Kordulová, Mgr. Lubomír Pelech, PaedDr. Josef Rydlo. Z hodnotících dotazníků vyplynulo, že účastníci byli spokojeni s odbornou úrovní lektorů, zajištěním občerstvení a organizací seminářů. Jako slabou stránku projektu hodnotili termín realizace školení k tvorbě ŠVP, který měl přijít i o dva roky dříve.  Účastníci využili zkušeností lektorů, na semináře si přinesli již vytvořené ŠVP, konzultovali je, hledali možnosti ke zlepšení a optimalizovali zjištěné nedostatky.

Ing. Lenka Mikulová, krajská manažerka KO S1