Aktuality z projektu

Zpráva z krajského pracoviště Olomouc / 08. 10. 2009 /

 

Individuální projekt národní Koordinátor S1 se chýlí ke svému závěru. Pracoviště NIDV v Olomouci od dubna do konce září 2009 připravilo a realizovalo 7 běhů projektu, kterého se zúčastnilo 123 vedoucích pracovníků a koordinátorů ze středních odborných škol.  Projekt byl realizován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu byla podpora středních škol při probíhající školské reformě. Vzhledem k tomu, že projekt probíhal v pozdějším termínu, než bylo původně plánováno, nebylo již jeho hlavním cílem pomoci při tvorbě Školních vzdělávacích projektů na středních školách, ale prokonzultování a dopracování těch částí, které se jevily jako problémové. Velkým přínosem byla ve všech bězích projektu diskuse nad jednotlivými oblastmi školního vzdělávacího projektu a přístupem jednotlivých škol k jejich řešení.  Vzájemnou diskuzí nad problémy se mnohdy došlo k optimálnímu řešení a dopracování ŠVP optimální úrovně pro zúčastněné školy.

Pracovišti  NIDV v Olomouci se podařilo pro realizaci projektu zajistit velmi kvalitní skupinu zkušených lektorů, kteří mají s problematikou tvorby ŠVP a zaváděním do praxe škol velké zkušenosti. Vedle pracovníků NÚOV  PhDr. Marie Bezchlebové se velmi dobře uvedli lektoři z praxe, ze středních a základních škol Mgr. Dana Forýtková, PaedDr. Leoš Tesárek, PaedDr. Josef Rydo a Mgr. Jan Zouhar.

PaedDr. Václav Jašek, regionální garant projektu KOS1, NIDV pracoviště Olomouc