Aktuality z projektu

Koordinátor S1 - závěrečný seminář v Praze / 02. 11. 2009 /

 

Pro vedoucí pracovníky a koordinátory středních odborných škol byl na závěr projektu MŠMT dne 23. října 2009 uspořádán poslední seminář KOS 1 o problematice autoevaluace škol s praktickým  využitím interaktivní tabule.

Tento projekt byl  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a byl zaměřen na proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. Účast byla pro pedagogy bezplatná a tak nerozhodovala o účasti finanční situace školy.

Seminář se uskutečnil v Praze 3  v ZŠ na Havlíčkově náměstí 10. Účastníci měli zajištěno i ubytování v blízkém Penzionu 15.

Přednášel Mgr. Miroslav Hanzelka. Zúčastnilo se 45 pedagogů. Účastníci se živě zajímali o obsah semináře, neboť odborná úroveň lektora byla velmi dobrá.  Hlavní manažerkou projektu byla Ing. Romana Klimentová. Organizační zajištění zajistila PhDr. Zdeňka Kubíčová z pracoviště Praha a Střední Čechy ve spolupráci s hlavní manažerkou.

Seminář byl účastníky kladně hodnocen. Poděkování zaslouží i ředitelka ZŠ na Havlíčkově náměstí, Ing. Irena Meisnerová, která zajistila vše potřebné, aby seminář zdárně proběhl.

PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D.