Koordinátor S1Projekt Koordinátor S1 (Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP) probíhal od 1. 2. 2009 do 31. 10. 2009.

Cílem projektu bylo realizovat systémové aktivity na národní úrovni s důrazem na kurikulární reformu a kvalitní přípravu vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP a posílit kompetence pedagogických pracovníků středních odborných škol. V rámci klíčových aktivit projektu je cílová skupina připravena na tvorbu a zavádění ŠVP v jednotlivých středních odborných školách a středních odborných učilištích. Principy projektu zohledňují cíle středoškolského vzdělávání, organizaci výuky podle potřeb jednotlivých oborů za současného respektování možností studentů a aktuálního vývoje společnosti.


Aktuality z projektu

Fotodokumentace ze školení - Pardubice / 04. 09. 2009 /

Více...

Informace z monitoringů / 04. 09. 2009 /

Součástí klíčové aktivity 02 Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU je také monitorig ze strany řídícího výboru projektu. Více...

Národní projekt KOORDINÁTOR S1 pokračuje / 13. 07. 2009 /

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s partnery Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a Národním ústavem pro odborné vzdělávání (NÚOV) pokračuje v realizaci národního projektu KOORDINÁTOR S 1 (KO S1), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státní... Více...

Zahájení projektu Koordinátor S 1 / 24. 02. 2009 /

18.února 2009 proběhlo na MŠMT setkání k zahájení projektu Koordinátor S 1. Zúčastnili se ho řešitelé projektu z NIDV i NÚOV a také ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT Miloš Rathouský. Zástupci škol zde získali všechny podstatné informace o právě začínajícím projek... Více...

Poděkování za kvalitní realizaci školení KO S1 v Pardubicích / 13. 02. 2009 /

Přeji hezký den, chtěl bych poděkovat za kvalitní realizaci školení KO S1 v Pardubicích 9.2. Moje poděkování patří organizátorům i lektorům. Více...