Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Národní projekt Brána jazyků

Národní projekt Brána jazyků

Projekt, jehož cílem je zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti a rozšíření její komunikační operativnosti v Evropském kontextu. Projekt Brána jazyků je v rámci podpory celoživotního vzdělávání zaměřen především na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství.

Projekt reaguje na neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých školách, které čelí neustálému nedostatku kvalifikovaných učitelů jazyka. Ani celková úroveň znalosti cizích jazyků u ostatních pedagogických a odborných pracovníků ve školství není adekvátní požadavkům běžné komunikace v rámci Evropské unie, která školám nabízí nové možnosti komunikovat se zahraničními partnery. Chybí znalost cizího jazyka (angličtiny, francouzštiny, němčiny) k získávání odborných informací z cizojazyčné literatury a internetu. Mezinárodní projekty většinou řídí učitelé cizích jazyků, kteří jsou také využíváni jako pomoc ostatním vyučujícím odborných předmětů jako tlumočníci. Je důležité, aby učitel se zahraničními partnery ze svého oboru dokázal komunikovat sám.

Podle kvalifikace a podle zájmu o konkrétní jazyk byli zájemci rozřazeni do těchto cílových skupin.

1. cílová skupina

Tato část projektu je určena kvalifikovaným učitelům bez odborné způsobilosti k výuce cizích jazyků, kteří příslušný cizí jazyk učí nebo budou učit. Zdokonalí se v jazyce i metodice výuky jazyka. V této cílové skupině se jedná o intenzivní jazykový a metodický kurz v rozsahu 160 hodin jazyka a 40 hodin metodiky.

2. cílová skupina

Další skupinou jsou kvalifikovaní učitelé s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Účastníci z této cílové skupiny si díky projektu mohou prohloubit své metodické kompetence. Náplní je intenzivní metodický kurz v rozsahu 30 hodin jazykově metodických seminářů.

3. cílová skupina

Projekt je také určen ostatním odborným a pedagogickým pracovníkům. Cílem je zdokonalení se v cizím jazyce o jednu jazykovou úroveň tak, aby i učitel jiného než jazykového oboru mohl komunikovat se zahraničními partnery. Prostředkem pro dosažení potřebných kompetencí je intenzivní jazykový kurz v rozsahu 150 hodin jazyka.

Národní projekt Brána jazyků byl zahájen v listopadu 2005. Ke studiu bylo přijato a studium zahájilo více než 7 100 účastníků sdružených ve 430 studijních skupinách v celé republice.

Výuka jazyka a metodiky probíhá za odborné podpory zkušených lektorů doporučených a proškolených Britskou radou a Goethe-Institutem.

V červnu 2006 bylo již dosaženo cíle projektu u 2. cílové skupiny - kvalifikovaných učitelů s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Účastníci z 21 studijních skupin úspěšně splnili podmínky stanovené k ukončení studia v projektu a obdrželi osvědčení o jeho absolvování.

Aktuality

Závěrečné zkoušky v projektu Brána jazyků / 02. 07. 2007 /

V červnu 2007 proběhly závěrečné zkoušky národního projektu Brána jazyků,které úspěšně absolvovalo celkem 5 318 učitelů , původní plán byl překročen o 391 absolventů..

  • z celkového počtu účastníků bylo nejvíce učitelů angličtiny: 4 756 (89,4%)
  • učitelů němčiny bylo 490  (9,2%) 
  • učitelů francouzštiny   72  (1,4%)

ve 3.cílové skupině (ostatní odborní a pedagogičtí pracovníci) absolvovalo nejvíce učitelů: 4450

ve 2.cílové skupině (kvalifikovaní učitelé s příslušnou způsobilostí k výuce cizího jazyka): 248

1.cílové skupině (kvalifikovaní učitelé bez příslušné způsobilosti k výuce jazyka): 615

Celkově dosáhlo jazykové úrovně:

A1 - 605 učitelů

A2 - 2 691

B1 - 1 609 

B2 - 671 (úroveň malé státní jazykové zkoušky

C1 - 32 (úroveň velké státní jazykové zkoušky)

Osvědčení s doložkou o příslušné způsobilosti k výuce cizího jazyka získalo celkem 537 učitelů. (s dosaženou jazykovou úrovní B2 a C1)

Zde naleznete statistické vyhodnocení výsledků zkoušek za celou republiku.

Je třeba zdůraznit výbornou práci týmu konzultantů projektu, díky jejichž  informativním a odborným podkladům ke zkouškám, kvalitně vypracovaným testům proběhly zkoušky ve všech krajích bez problémů.

Poděkování patří dále všem lektorům v projektu, kteří přivedli své studijní skupiny dvouletým studiem k závěrečným zkouškám a regionálním manažerům za výbornou organizaci chodu projektu ve všech krajích České republiky.

Archiv novinek