Aktuality a zajímavosti

Návštěva laboratoří v Teplicích / 07. 02. 2011 /

25. ledna 2011 navštívili účastníci kvalifikačního studia Školní koordinátor EVVO Vodohospodářské laboratoře povodí Ohře v Teplicích. Tato laboratoř je akreditovaná pro chemické, radiologické, mikrobiologické a hydro-biologické rozbory, stanovení těžkých kovů, organických polutantů a pesticidů v povrchové, podzemní, pitné a odpadní vodě, plaveninách, sedimentech, kalech ČOV, zeminách a odpadech, včetně odběrů vzorků. Pro řadu účastníků to byla první návštěva skutečné chemické laboratoře, která zkoumá reálné vzorky a jejíž výsledky, ať už přímo nebo nepřímo, mohou ovlivňovat náš bezprostřední život. Účastníci byli seznámeni s náplní běžné práce pracovníků od odběrů vzorků až po finální analýzy a jejich interpretace. Laboratoř, kterou viděli, se specializuje na kvalitativní organické analýzy pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Její pracovníci nastínili i své plány do budoucna, kdy by chtěli rozšířit spektrum své činnosti na analýzy léčiv a jejich reziduí v povrchových vodách. Výsledky všech analýz se potom promítají do mapy znečištění povrchových vod v celém sledovaném území, se kterou se mohou všichni zájemci seznámit na webových stránkách Povodí Ohře (www. poh.cz).

Darina Dvořáčková, metodik NIDV

Archiv novinek