O projektu

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem školství a odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje realizuje ve školním roce 2010 – 2011 kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností Školního koordinátora EVVO. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Jedná se o třísemestrální akreditovaný studijní program – prezenční cyklus přednášek, exkurzí a ekopraktik. Účastníci budou mít příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska jejího plánování, realizace, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu.

Ačkoliv bylo studium nabídnuto jako vzdělávací program NIDV školám ve všech krajích ČR, pro malý zájem se v letošním školním roce uskuteční pilotně pouze na Karlovarsko, kde se přihlásilo 24 zájemců. Jeho realizaci podpořil finančním příspěvkem také Krajský úřad Karlovarského kraje, a to částkou 120 tisíc Kč.

Účastníci studia Školní koordinátor EVVO budou mít příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska legislativy, plánování, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu. Studium podporuje rozvoj tvořivosti účastníků a jejich manažerské dovednosti a bude ukončeno formou obhajoby závěrečné práce a pohovoru.

Rámcový program studia EVVO (63 kB, doc)

Prezentace studia EVVO (2,5 MB, pptx)

Účastníci studia EVVO 2010 - 2012 (18 kB, docx)

Harmonogram - 1. semestr (326 kB, pdf)

Harmonogram - 2. + 3. semestr (35 kB, xls)