Aktuality a zajímavosti

Víkend na Hohenbergu (SRN) / 14. 03. 2011 /

Protože součástí studia Školní koordinátor EVVO jsou i regionální problémy týkající se životního prostředí, nemohlo v našem programu chybět i poznávání příhraniční oblasti SRN.
Vzhledem k tomu, že náš region spojuje podobná geologická minulost, vyplývá z toho i podobné zatížení životního prostředí z předchozí i současné průmyslové výroby.
Během dvou dnů 4. - 5. března jsme navštívili Evropské průmyslové muzeum porcelánu v Selbu a Geo-Zentrum u kontinentálního vrtu ve Windischeschenbachu. Současně proběhl v odpoledních hodinách na hradě Hohenberg seminář o ekologických auditech, čerpání grantů a projektech na školách.
Obě dvě instituce, které jsme navštívili, jsou moderní vzdělávací centra určená jednak pro širokou veřejnost, ale jsou schopna nabídnout učební programy pro žáky i studenty různých věkových kategorií, a co bylo pro nás překvapující - nabízejí výukové programy v českém jazyce. Byli jsme nadšeni úžasnou expozicí minerálů, simulátorem zemětřesení, nádhernou názornou časovou přímkou historie Země, názornou stavebnicí, ukazující vznik jednotlivých kontinentů. Mohli jsme si doslova šáhnout na suroviny pro výrobu porcelánu a sledovat jejich proměnu v konečný produkt.
Účastníci načerpali spoustu podnětů a příkladů, jak se může obohatit výuka a současně se mohou rozvíjet interkulturní, jazykové a občanské kompetence žáků.

Mgr. Darina Dvořáčková
metodik pro vzdělávání NIDV

Archiv novinek