Materiály ke stažení

 

Prezentace ke KONFERENCI

Prezentace je souhrnem principů RVP ZUV a jejich odrazu v povinných kapitolách ŠVP - ke stažení ZDE. Konkrétně jde o podrobné vysvětlení rámcového vzdělávacího programu (cíle, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, vzdělávací zaměření, očekávané výstupy, multimediální tvorba, rámcový učební plán, výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných…) - vždy s poukazem na vyplývající povinnosti pro kapitoly školního vzdělávacího programu.

Prezentace k SEMINÁŘI pro koordinátory ŠVP a management ZUŠ

Prezentace se podrobně zaměřuje na proces a způsob tvorby jednotlivých kapitol ŠVP – ke stažení ZDE.

Šablona pro tvorbu ŠVP

Formulář, který Vás provede tvorbou ŠVP a usnadní Vám jeho editaci:

·     Šablona pro ŠVP

·     Návod k vyplnění

Zásobník aktivních sloves

Pomůcka pro formulování ročníkových výstupů vyučovacích předmětů - ke stažení ZDE.

Výsledky výzkumu k tvorbě ŠVP a ke vzdělávacím potřebám pedagogů ZUŠ

V září a v říjnu 2012 proběhl výzkum, jehož cílem bylo zmapovat problematiku procesu přípravy ŠVP na ZUŠ a následně zpracovat doporučení na podporu probíhající reformy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ. Zpráva z výzkumu ke stažení ZDE.

Formulář pro hodnocení ŠVP

Pomůcka, kterou využívali hodnotitelé ŠVP a kterou je možné využít pro vlastní hodnocení ŠVP – ke stažení ZDE

Metodické materiály určené zejména začínajícím učitelům

Seznam autorů s kontakty ke stažení ZDE. 

Základní přehled pedagogických témat s odkazy na relevantní literaturu a webové stránky:

Akordeon

Baskytara

Bicí nástroje

Cimbál 1

Cimbál 2

Dechový orchestr

Dechy - komorní hra

Dudy

El. zpracování hudby a zvuková tvorba

Elektrická kytara

Elektronické klávesové nástroje

Fagot 1

Fagot 2

Flétna

Harfa 1

Harfa 2

Hoboj 1

Hoboj 2

Housle

Hudební nauka

Jazzový soubor

Klarinet

Klavír

Komorní a orchestrální hra

Kontrabas 1

Kontrabas 2

Kytara

Lesní roh

Literárně dramatický obor

Obecná didaktika

Pozoun

Saxofon

Sborový zpěv

Skladba

Sólový zpěv

Speciální vzdělávací potřeby

Taneční obor

Trubka

Tuba

Varhany

Violoncello

Výtvarný obor

Zobcová flétna