Aktuality z projektu

Konzultační semináře ve školním roce 2012/2013 / 31. 10. 2012 /

 

Rádi bychom Vás informovali o konzultačních seminářích, které budeme organizovat v tomto školním roce.  Vzhledem k tomu, že se forma konzultačních seminářů v uplynulých letech osvědčila, chtěli bychom v nich i nadále pokračovat a nabídnout Vašim učitelům kromě seminářů, které jsme organizovali již v minulém školním roce, také semináře nové, týkající se problematiky hodnocení písemné práce (viz dále). 

V tuto chvíli můžeme Vašim pedagogům nabídnout účast na níže uvedených konzultačních seminářích:

1. Konzultační semináře pro zkoušející ústní zkoušky MZ – český jazyk a literatura

Tento seminář je určen pouze pro certifikované hodnotitele ústní zkoušky CJ, kteří konzultační semináře neabsolvovali v minulém školním roce.

2. Konzultační semináře pro zkoušející ústní zkoušky MZ – cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština)

Tento seminář je určen pouze pro certifikované hodnotitele ústní zkoušky CJ, kteří konzultační semináře neabsolvovali v minulém školním roce.

3. Čeština ve světle výsledků maturitní zkoušky 2012

4. Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky 2012

Nové konzultační semináře:

5. Konzultační semináře k písemné práci MZ – český jazyk a literatura

6. Konzultační semináře k písemné práci MZ – cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština)

7. Konzultační semináře pro management středních škol určený ředitelům a zástupcům škol

8. Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře(leden–únor 2013).

9. Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí (leden–únor 2013).

Aktuální nabídku seminářů naleznete na zde .