Aktuality

Konzultační semináře ve školním roce 2012/2013 / 31. 10. 2012 /

Rádi bychom Vás informovali o konzultačních seminářích, které budeme organizovat v tomto školním roce. Vzhledem k tomu, že se forma konzultačních seminářů v uplynulých letech osvědčila, chtěli bychom v nich i nadále pokračovat a nabídnout Vašim učitelům kromě seminářů, které jsme organ... Více...

Upozornění na objevující se nabídku zpoplatněných komerčních školení a seminářů k novým maturitám / 22. 02. 2010 /

Rádi bychom vás informovali o objevujících se zpoplatněných komerčních nabídkách ke školení k novým maturitám. Tyto aktivity nemají nic společného se semináři, které NIDV ve spolupráci s CERMAT realizuje v rámci aktivity CISKOM. Od těchto nabídek se NIDV co nejdůrazněji distancuje. Série školení, kte... Více...

Tisková zpráva: NIDV – počty studujících v e-learningových i prezenčních seminářích v projektu CISKOM (1 . 2. 2010) / 04. 02. 2010 /

V rámci aktivity CISKOM projektu PRO. MZ zajišťuje NIDV jako partner CERMATu školení pedagogů k nové maturitě. Tato školení se týkají budoucích hodnotitelů písemných prací a ústí zkoušky, školních maturitních komisařů, zadavatelů a managementu škol. Více...

Tisková zpráva: NIDV – evaluace prezenčních seminářů k nové maturitě (27 .1. 2010) / 04. 02. 2010 /

NIDV je významným partnerem CERMATu při realizaci školení zaměřených na novou maturitní zkoušku. V rámci těchto školení aktuálně probíhá školení hodnotitelů písemných prací a ústní zkoušky. V případě této skupiny klientů se jedná o kombinaci e-learningových a prezenčních školení. Studium tedy pro... Více...

První výsledky v aktivitě CISKOM / 24. 11. 2009 /

Cílem aktivity CISKOM v projektu PRO.MZ je kvalitně proškolit všechny funkce potřebné pro realizaci nové maturity na školách. Tuto aktivitu zajišťují především pracovníci NIDV za pomoci CERMATu, který zodpovídá za obsahovou stránku školení. Více...

Příprava budoucích hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek dále pokračuje... / 18. 09. 2009 /

Současná situace v problematice nových maturit není příznivá a vnáší do procesu přípravy pedagogů na novou maturitní zkoušku mnoho nejasností. Toto se však netýká přípravy budoucích hodnotitelů v tématické oblasti metodiky hodnocení písemných prací a ústní zkoušky. Více...