Aktuality z projektu

Příprava budoucích hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek dále pokračuje... / 18. 09. 2009 /

 

Současná situace v problematice nových maturit není příznivá a vnáší do procesu přípravy pedagogů na novou maturitní zkoušku mnoho nejasností. Toto se však netýká přípravy budoucích hodnotitelů v tématické oblasti metodiky hodnocení písemných prací a ústní zkoušky.

Příprava pedagogických pracovníků nominovaných v IS CERTIS na funkci hodnotitele písemných prací a hodnotitele ústní zkouškystále probíhá podle předem stanoveného plánu a nebyla pozastavena, ani zrušena.

Vzdělávání má nyní podobu online studia v délce jednoho měsíce v prostředí LMS CISKOM (https://lms.ciskom.cz).  Na online studium budou navazovat prezenční semináře, z nichž některé začínají již v závěru měsíce října (o termínech a místech jsou studující informováni regionálními garanty NIDV). Aby se studující pedagogové mohli tohoto prezenčního semináře zúčastnit, je třeba úspěšně složit průběžné on-line testy v e-learningovém studiu.