Aktuality z projektu

První výsledky v aktivitě CISKOM / 24. 11. 2009 /

 

Cílem aktivity CISKOM v projektu PRO.MZ je kvalitně proškolit všechny funkce potřebné pro realizaci nové maturity na školách. Tuto aktivitu zajišťují především pracovníci NIDV za pomoci CERMATu, který zodpovídá za obsahovou stránku školení.

Proškolování jednotlivých funkcí podílejících se na společné části maturitní zkoušky začalo proškolováním hodnotitelů písemné práce, na které navazuje školení hodnotitelů pro ústní zkoušku.

Školení hodnotitelů vzhledem k velkému množství přihlášených probíhají ve vlnách. V současné době jsou školeny vlny A-D, začátkem roku  2010 začne školení pro vlny E-G, které bude pokračovat až do června 2010.

Do konce měsíce října 2009 zahájilo studium 6 973 účastníků nominovaných na roli hodnotitele pro písemnou práci a ústní zkoušku, z toho on-line studium již dokončilo celkem  5 116 účastníků.

 Koncem října začaly navazující prezenční semináře pro hodnotitele písemné práce, které budou pokračovat i v příštím roce.

Školení dalších rolí jako jsou zadavatelé, školní maturitní komisaři a management škol začne na jaře roku 2010.