Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání

Aktuality z projektu

V rámci projektu bylo vytvořeno 17 akreditovaných programů a Metodická příručka v nákladu 250 ks / 02. 09. 2014 /

 

V oblasti  KA 01 Podpora ICT  3 vzdělávací programy :

Práce s testovým editorem v praxi MŠ

Tabulky a jejich využití v učitelské praxi

Prezentace a grafika v mateřské škole

V oblasti KA 02 Osobností rozvoj pedagoga 4 vzdělávací programy:

Komunikace a prezentační dovednosti – jak se domluvit v praxi

Sebepoznání, seberozvoj, sebekoučování

Timemanagement v praxi – efektivní hospodaření s časem

Asertivita – cesta k vnitřní jistotě

Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření

V oblasti KA 03 Psychologie dítěte předškolního věku 4 vzdělávací programy:

Specifické potřeby dětí, jejich identifikace a doporučení pro další práci

Příprava rodičů a dětí na povinnou školní docházku

Všestranný rozvoj dítěte

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku
 
Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ

V oblasti KA 04 Zážitková pedagogika v MŠ 4 vzdělávací programy:

Inspirace z přírody – jaro plné pohody

Inspirace z přírody – léto plné pohody

Inspirace z přírody – podzim plný pohody

Inspirace z přírody – zima plná pohody

V oblasti KA 01 Podpora ICT v období od března do konce června 2013 proběhly již všechny plánované vzdělávací programy (9 seminářů) ve třech místech konání .

Celkem bylo proškoleno v této oblasti 88 pedagogů předškolního vzdělávání.

V klíčové aktivitě KA 02 Osobnostní rozvoj pedagoga se uskutečnil jeden výjezdní dvoudenní seminář, kterého se účastnilo 19 učitelek předškolního vzdělávání.

Klíčová aktivita KA 03 Psychologie dítěte předškolního věku proběhla s jedním vzdělávacím  programem ve třech místech konání s celkovým počtem 57 účastníky.

Klíčová aktivita KA 04 Zážitková pedagogika měla v tomto období naplánované dva dvoudenní výjezdní semináře s tématem Inspirace z přírody – jaro plné pohody s účastí 18 pedagogů.

Ve 4 klíčových aktivitách projektu Mateřinky se v období od zahájení seminářů (březen 2013) do června 2013 účastnilo 182 pedagogů předškolního vzdělávání Karlovarského kraje.