Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Zvyšování kvalifikace pedagogů

Aktuality z projektu

Realizace IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů / 28. 03. 2014 /

 

Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů

Cílem projektu je zvýšení odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků škol a školských   zařízení prostřednictvím inovovaných programů DVPP - Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro   asistenty pedagoga (dále jen SP a VP AP) v souladu s výzvou (podaktivitou 2), výsledky odborných analýz a v   souladu s akčními plány MŠMT.   Projekt bude směřovat k systémovému pojetí kvalifikačního vzdělávání v oblasti Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenta pedagoga v rámci celé ČR.

Studia jsou určena pedagogickým pracovníkům:

-        učitelé odborných předmětů středních škol

-        učitelé praktického vyučování středních škol

-        učitelé odborného výcviku středních škol

-        učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ a konzervatoří

-        učitelé jazykové školy s právem státní zkoušky

-        pedagogové volného času

-        vychovatelé

-        asistenti pedagoga se středním vzděláním

a pedagogičtí pracovníci, kteří se na výše uvedené pracovní pozice připravují

-        uchazeči se základním vzděláním, kteří absolvují kvalifikační studium pro asistenta pedagoga podle § 20 písm. e) Zákona 563/2004 Sb. § 4 Vyhlášky č. 317/2005

Projekt je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Cíl roku 2014 bude naplněn prostřednictvím pěti klíčových aktivit:

-        KA 01: Inovace Standardů pro udělování akreditací pro DVPP pro Studium pedagogiky a vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga

-        KA 02: Vytvoření kritérií pro hodnocení kvality Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga

-        KA 04: Realizace - Studium pedagogiky podle § 22 odst.1 písm. a) zákona 563/2004 Sb.

-        KA 05: Na základě podstatné změny projektu realizace - Studium pedagogiky podle § 22 odst.1 písm. b) zákona 563/2004 Sb.

-        KA 06: Na základě podstatné změny projektu realizace - Vzdělávací program pro asistenta pedagoga podle § 20 písm. e) zákona 563/2004 Sb. § 4 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Ve školním roce 2013/2014 bylo Studium pedagogiky a) byl v prosinci 2013 ukončen 1. semestr studia ve 12 krajských pracovištích rovněž v rámci projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů – CZ.1.07/1.3.00/19.0005 a v lednu 2014 byl zahájen 2. semestr studia.

V lednu 2014 po schválené podstatné změně projektu byla zahájena realizace studií:

-        Studium pedagogiky b) – bylo zahájeno v 9 krajských pracovištích NIDV

-        Vzdělávací program pro asistenty pedagoga – bylo zahájeno v 5 krajských pracovištích NIDV

IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů – bude ukončen k 31. srpnu 2014.

Zodpovídá: Hašková, HMP

Řešitelé v rámci projektu:  Hašková, realizační tým a regionální garanti v krajských pracovištích

Praha 28. března 2014