Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Zvyšování kvalifikace pedagogů

Aktuality z projektu

Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů a jeho aktivity / 07. 03. 2012 /

 

Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů a jeho aktivity byly prezentovány HMP na poradě vedoucích krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání v Praze dne 10. ledna 2012 – viz PREZENTACE.

Práce na projektu byla zahájena v souladu s harmonogramem projektu. Probíhá dokončení první etapy analýzy, revize a inovace Standardů, metodiky a obsahu výuky SPa), SPb a VP AP pro přípravu a vznik nových materiálů dle schválených výstupů aktivity.

Na počátku realizace je proces nastavení a realizace tvorby inovací standardů, textů a metodiky SPa), SPb) a VP AP.

Realizační tým řeší přípravu zadávacího řízení, které je součástí projektu a koordinuje postup prací ve spolupráci s dalšími přistupujícími klíčovými aktivitami. Dále realizační tým připravuje strategii a další jednání zaměřené na sladění realizace konkrétních navazujících činností a aktivit projektu.