Výstupy klíčových aktivit projektu


KA 01
 
1. Metodika dopravní výchovy pro 1. a 2. stupeň ZŠ, celkem 64 kusů (2 kusy na 1 školu).

2. Akreditovaný vzdělávací program "Na zdraví", celkem 1 kus.
Akreditovaný vzdělávací program "Dopravní abeceda", celkem 1 kus.  

3. Aktivní dny přímo na školách:  "Den ve škole". (Včetně přípravy a organizace realizačního týmu a zapojení všech členů). Celkem 32 akcí na zapojených školách.

4. Profil koordinátora prevence dopravní výchovy na ZŠ, celkem 1 kus.
    Profil koordinátora prevence zdravého životního stylu na ZŠ, celkem 1 kus.

5. Prostředí pro komunikaci, poradenství a předávání odborných znalostí (webové stránky), celkem 1 kus.

KA 02

Zapojení 2920 žáků.

Zapojení 248 učitelů.

KA 03

100 zaznamenaných konzultací, které byly uskutečněny na základě požadavků ze strany škol – zjišťování spokojenosti, evaluace, monitoring

KA 04

1. Kompletně zrealizované a zpracované výměny zkušeností cílových skupin projektu - průběžné po celou dobu trvání projektu. Celkem 10 setkání s výměnou zkušeností. Celkem 40 pedagogů.

2. Semináře vyhodnocující zkušenosti z výuky s použitím nových metod a forem, zejména zážitkové pedagogiky a projektového vyučování, celkem 2 semináře, 128 pedagogů.

3. Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy ve Středočeském kraji. Celkem 1 zpráva.

4. Závěrečný seminář s předáním certifikátů získané odbornosti v rámci akreditovaných prezenčních programů (koordinátor zdravého životního stylu, koordinátor dopravní výchovy). Celkem 1 seminář,  64 pedagogů.