Vzdělávací bloky

Vzdělávací blok 4. února 2010 / 04. 02. 2010 /

Grantový projekt byl oficiálně zahájen 4. února 2010 úvodním setkáním s účastníky v konferenčních prostorách Vzdělávacího a konferenčního centra v Telči. Na tomto setkání byla také představena stařečská společnost Infra, která na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele souboru vzdělávacích aktivit projektu zajišťuje lektory a studijní materiály pro jednotlivé vzdělávací aktivity. Firma Infra však nabízí účastníkům projektu i možnost vzájemné komunikace prostřednictvím svých internetových stránek -  www.infracz.cz  , tedy ve speciálně upraveném a bezpečném prostředí.  Na těchto stránkách naleznou nejen účastníci, ale i další zájemci z řad pedagogů základních uměleckých škol studijní materiály a informace, které se týkají již realizovaných vzdělávacích aktivit.

Na úvodní setkání navazoval první třídenní vzdělávací blok, který v „Základech komunikace“ a úvodu do „Interpersonálních dovedností“ napomohl vzájemnému poznání všech účastníků a přispěl k navození dobré spolupráce v rámci celého systému vzdělávání. Velkou měrou přispěla k rozvoji neformální komunikace lektorka obou aktivit Mgr. Dana Forýtková.


Z celkového počtu 38 přihlášených účastníků se jich prvního vzdělávacího bloku zúčastnilo 37.

Archiv novinek