Vzdělávací bloky

Vzdělávací blok 15. - 17. dubna 2010 / 17. 04. 2010 /

V úvodní části vzdělávacího bloku byli účastníci informováni o organizaci stáží, které budou v rámci projektu probíhat na vybraných ZUŠ a konzervatořích v České republice, a také o povinnostech stážisty ve vztahu k dalším účastníkům projektu. Po té bylo provedeno přihlášení zástupců jednotlivých ZUŠ na konkrétní stáže (seznam).

Vedoucí pracovníky ZUŠ přišla v úvodu třídenního vzdělávání pozdravit zástupkyně odboru školství Kraje Vysočina paní Mgr. Eva Chvátalová. Setkání s téměř všemi zástupci ZUŠ v kraji využila mj. k podání informací podstatných pro řízení a vedení školy.

Prvního dne vzdělávání se na pozvání manažerky projektu účastnila také redaktorka Učitelských novin paní Jaroslava Šteflová, aby na základě rozhovorů se členy realizačního týmu i některými účastníky informovala odbornou veřejnost o základních aktivitách a cílech projektu.

V rámci dubnového vzdělávacího bloku absolvovali účastníci druhou, závěrečnou část „Interpersonálních dovedností" a první část „Manažerských dovedností" (zaměřenou na problematiku týmu, řízení lidí a vedení porad). Lektory obou vzdělávacích aktivit byly Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek.

Na závěr druhého vzdělávacího bloku připravili metodici projektu - Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ Havlíčkův Brod a Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec - workshop pro účastníky. O jeho programu Vás informujeme prostřednictvím zápisu z workshopu ze dne 17. dubna 2010.

Součástí třídenního programu byla také návštěva ZUŠ v Telči, na kterou své kolegy pozval její ředitel Mgr. Lubomír Zadina a prohlídka telčského náměstí s odborným výkladem paní doktorky Věry Zadinové.

Druhého vzdělávacího bloku se zúčastnilo 38 účastníků, a to včetně zapojení dvou náhradníků - učitelů z Třeště a Kamenice nad Lipou.

Archiv novinek