Vzdělávací bloky

Vzdělávací blok 25. listopadu 2010 / 25. 11. 2010 /

V první části třídenního soustředění dokončili vedoucí pracovníci ZUŠ vzdělávání v manažerských dovednostech, ve druhé části se seznámili s problematikou tvorby image školy, významem reklamy při budování obrazu školy na veřejnosti a dalšími nástroji propagace. Lektory obou vzdělávacích aktivit byli Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek.


Workshopy realizované v průběhu 4. vzdělávacího bloku byly vedeny metodikem projektu Bc. Jindřichem Mackem a měly za cíl informovat o průběhu a výsledcích dvou již realizovaných stáží. Účastníci jednodenní stáže na ZUŠ Hradec Králové a dvoudenní stáže na Konzervatoři v Pardubicích prezentovali svým kolegům poznatky a zkušenosti z oblasti řízení a vedení obou organizací. Podrobnosti o programu obou stáží naleznete v  odkazu Stáže/Zprávy ze stáží.


V průběhu třídenního vzdělávání přišla vedoucí pracovníky ZUŠ pozdravit a předat podstatné informace zástupkyně odboru školství Kraje Vysočina paní Mgr. Eva Chvátalová.


Náročný vzdělávací program doplnila i tentokrát nabídka kulturní akce – klavírního koncertu pořádaného Klubem přátel hudby v Základní umělecké škole v Telči.

Archiv novinek