Vzdělávací bloky

Vzdělávací blok 10. -12. února 2011 / 12. 02. 2011 /

Obsahem třídenního soustředění byly vzdělávací aktivity „Vzdělávání v jazykových dovednostech“ a „Využití PC v procesu řízení školy“. Účastníci byli na základě úrovně znalostí v anglickém jazyce rozděleni do tří skupin, každá skupina absolvovala 16 výukových hodin anglického jazyka a 8 výukových hodin na PC. V rámci vzdělávací aktivity „Využití PC v procesu řízení“ se účastníci seznámili se základními pojmy v oblasti IT a možnostmi programu Windows. Výuka v anglickém jazyce byla zaměřena na osvojení, případně zopakování základních stavebních prvků  anglické gramatiky,  terminologii v oblasti hudby a konverzaci pro procvičení jazykové vybavenosti.

Přestože obě z uvedených aktivit budou dokončeny až v rámci 6. vzdělávacího bloku, byly účastníkům v jejich závěru předloženy dotazníky pro hodnocení úrovně absolvovaného vzdělávání. Naprostá většina účastníků vyjádřila v obou vzdělávacích aktivitách svoji spokojenost s rozsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů.  

Součástí třídenního vzdělávání byl seminář, na kterém se účastníci seznámili s podklady pro zpracování druhé části plánu řízení školy (poslání, vize školy a koncepční záměr školy).

Náročný vzdělávací program doplnila i tentokrát nabídka kulturní akce – koncertu smyčcového tria Gideon.

Archiv novinek