Vzdělávací bloky

Vzdělávací blok 7. - 9. dubna 2011 / 09. 04. 2011 /

V tomto třídenním vzdělávacím bloku bylo dokončeno vzdělávání v „Jazykových dovednostech“ (v rozsahu 8 hodin) a „Využití PC v procesu řízení školy“ (v rozsahu 16 hodin). V jazykovém vzdělávání pokračovali účastníci v rozšiřování slovní zásoby se zaměřením na hudební terminologii. V rámci vzdělávací aktivity „Využití PC v procesu řízení“ dokončili seznámení s programem Windows a rozšířili své znalosti ve využití Internetu. 

V závěru třídenního bloku hodnotili účastníci svoji spokojenost s oběma vzdělávacími aktivitami prostřednictvím evaluačního dotazníku. Naprostá většina účastníků vyjádřila v obou vzdělávacích aktivitách svoji spokojenost s rozsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů.  

Studijní materiály z obou vzdělávacích aktivit jsou umístěny na stánkách vzdělávací společnosti Infra: infracz.cz v sekci Elearning.

Součástí třídenního vzdělávání byl workshop, v jehož průběhu byli účastníci seznámili s obsahem stáže na konzervatoři v Českých Budějovicích.

Náročný vzdělávací program doplnila i tentokráte nabídka kulturní akce – koncert posluchačů JAMU v sále ZUŠ Telč.

Archiv novinek