Vzdělávací bloky

Vzdělávací blok 13. - 15. října 2011 / 15. 10. 2011 /

V tomto třídenním vzdělávacím bloku absolvovali účastníci projektu Personální management, v jehož rámci se seznámili s danou problematikou jak v obecné rovině, tak s ohledem na specifika personální práce v prostředí základních uměleckých škol. Během 16 vyučovacích hodin byla probírána taková témata, jako je analýza a vytváření pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, přijímání zaměstnanců, hodnocení pracovníků, problematika odměňování, péče o zaměstnance a další okruhy z oblasti řízení lidských zdrojů. 

V závěru třídenního bloku hodnotili účastníci svoji spokojenost se vzdělávací aktivitou prostřednictvím evaluačního dotazníku. Přestože naprostá většina účastníků vyjádřila svoji spokojenost s obsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů,  poukazovali někteří na nesplnění očekávání v širší aplikaci obecných poznatků do  vlastní řídící práce v prostředí základní umělecké školy. 

Součástí třídenního vzdělávání byl seminář zaměřený na implementaci poznatků, které účastníci získali v průběhu projektu, do plánu řízení školy.

Archiv novinek