Zprávy ze stáží

Zpráva - Konzervatoř v Č. Budějovicích 10. listopadu 2010 / 10. 11. 2010 /

Účastníci stáže: 

1. Josef Jirků
2. Martin  Karásek
3. Petr Sobotka
4. Mg.A Dita Urbánková
5. Lubomír  Zadina
6. Zdeněk  Zadražil

Rozsah stáže: 8 hodin

Účastníky grantového projektu  ZVYKOM osobně přijal pan ředitel Mgr. Petr Ries a zástupce ředitele školy Mgr. Lubomír Krch ,který účastníky celý den provázel.


Obsahová  náplň stáže

V průběhu stáže byli  účastníci seznámeni s činnostmi,které se vztahují k personální práci a systému řízení školy s absolvováním praktické části výuky v tomto časovém sledu :

1/  Teoretický  seminář /dopolední/Konzervatoř  České  Budějovice  - představení, historie školy, kapacita, vyučovací předměty, aktuální stav studentů, pedagogický sbor, vedení školy.


Aspekty řízení právního subjektu 
-    podmínky výuky, aprobovanost  pedagogů, 
-    vývoj studia na konzervatoři, 
-    RVP a tvorba  ŠVP v návaznosti na absolventy  ZUŠ
-    příprava RVP, spolupráce se ZUŠ  


Personalistika
-    výběr pedagogů na konzervatoř,
-    ekonomický úsek školy,  
-    spolupráce vedení školy a pedagogický sbor, 
-    organizační opatření,
-    řešení požadavků v rámci činnosti školy

Statut konzervatoře – kontakty - spolupráce se ZUŠ
-    zřizovatel, spolupráce s městem, spolupráce se zahraničím

Propagace  školy- prezentace  
-    koncerty studentů, závěrečné koncerty, koncerty absolventů školy, koncerty učitelů,
-    soutěže konzervatoří, 
-    spolupráce s veřejností a rodiči studentů,                   
-    výročí školy

Technické zázemí a zabezpečení, ekonomika - rozpočet školy
-    počet učeben, počet koncertních sálů,
-    nahrávací studio,učebna PC,             
-    dotace, normativy
-    ubytování a stravování studentů

Práce manažerská, odpovědnost

-    vybavení školy: učebny a koncertní sály, investice ,hudební nástroje, 
-    péče o majetek, zajištění chodu školy

2/ Praktická část stáže /odpolední /- vhled do výuky

-    ukázka malokolektivní výuky-operní režie,choreografie, jevištní forma dané výuky-p.prof.Průdek
-    výuka zpěvu – hlavní obor, p.profesorka Dagmar Volfová,vedoucí pěveckého oddělení 
-    ukázka individuální výuky - varhany,p. profesorka Eva Bubcová
-    ukázka individuální výuky - příčná flétna,p. profesor Jakub Ries
-    ukázka individuální výuky - lesní roh,p.profesor Čížek 
-    ukázka individuální výuky - bicí nástroje,p.profesor Baloun
-    skupinová výuka komorní hry - dechové žesťové nástroje,p.profesor Čížek
-    kolektivní výuka - hudební nauka
-    ukázka talentové zkoušky na konzervatoř/test/-p.profesor Lubomír Krch,zástupce ředitele školy 


Zhodnocení poznatků z praktické výuky, prostor pro závěrečné dotazy účastníků projektu  ZVYKOM.

Archiv novinek