Zprávy ze stáží

Zpráva - ZUŠ Praha 18. dubna 2011 / 18. 04. 2011 /

Motto: úloha a řídící práce ředitelů a zástupců ředitelů  v rámci přípravy ŠVP   Základních uměleckých škol   
Rozsah stáže – 8 hodin (1 den)

Účastníci stáže: 

1.    Josef Jirků - ředitel ZUŠ G.Mahlera Humpolec
2.    Dita Urbánková - učitelka ZUŠ G.Mahlera Humpolec
3.    Vlastimil Matula  - ředitel ZUŠ Polná
4.    Milan Moc - ředitel ZUŠ Chotěboř
5.    Jana Laudátová - ředitelka ZUŠ Ledeč nad Sázavou
6.    Lenka Brázdová - ředitelka ZUŠ Třešť
7.    Vlasta Procházková - ředitelka ZUŠ Třebíč-Resonance
8.    Marie Pospíšilová - zástupce ředitele ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem


Obsahová  náplň stáže

Dopolední část
Účastníky grantového projektu ZVYKOM  osobně přijal pan ředitel Bc.Jiří Stárek,který také všechny celý den provázel. V úvodu teoretického a diskusního semináře pan ředitel Stárek  všechny seznámil s postavením školy a jejího řízení v rámci návaznosti na ŠVP.

Dále mluvil o řídící práci ředitelů ZUŠ a jejich postavení jakovykonavatele reformy ŠVP v přípravě uměleckého vzdělávání od školního roku 2012/2013.

Hned po uvedení těchto skutečností byla velmi živá diskuse mezi účastníky stáže:
- význam týmové práce pedagogického sboru ve spolupráci s vedením  ZUŠ
- rozbor dílčích úkolů ředitele, zástupce ředitele, vedoucích nástrojových  skupin
- organizační záležitosti v přípravě ŠVP
- dotační kritéria nastavených norem
- právní subjektivita ve vztahu ke zřizovateli,škole a řešení zásadních úkolů v přípravě ŠVP informovanost veřejnosti,rodičů žáků o reformních změnách     
- řídící činnost ředitele a zástupce ředitele při finálním zpracování ŠVP  

Tato rozprava  formou diskuse se zakladatelem myšlenky reformy ZUŠ /ŠVP/v  celé České republice panem Jiřím Stárkem svým významem a schopností jmenovaného byla ukázkou nadstandardních schopností vysvětlit všem přítomným účastníkům stáže to, jak by měl řídící pracovník v uměleckém školství reformu zvládnout při současné činnosti školy dle nastavených pravidel. Na základě této velmi dobré informovanosti se celý tým účastníků rozhodl v pokračování řešení přípravy ŠVP i v odpoledních hodinách.

Odpolední část

Byla diskutována tato problematika:                                    

-    rozprava v řízení školy v rámci ŠVP
-    dotační hodiny pro určení úvazků vyučujícího předmětu
-    specifika a poznámky při řešení nestandardních postupů
-    výstupy a jejich obhajoba pro případnou kontrolu ČŠI
-    hodnocení žáků a možné varianty
-    informovanost veřejnosti,rodičů žáků a zřizovatele v rámci reformy
-    provozní záležitosti,spolupráce vedení školy s provozními zaměstnanci
-    cíl a úloha absolventů školy a jejich uplatnění v praktické umělecké činnosti
-    talentové zkoušky na vyšší umělecké školy
-    spolupráce s veřejností, rodiči žáků a zřizovatelem-zkušenosti


V závěru rozpravy obdrželi všichni účastníci CD, vyhotovené panem Stárkem. CD obsahuje základní informace ZUŠ Hostivař, informace o řídící a personální činnosti ředitele školy a šablonu pro tvorbu ŠVP.

V posledním volném čase odpoledního jednání se konala prohlídka školy a jejího interiéru - ředitelství školy,učebny, technické zázemí pro učitele, koncertní sál                   

Specifika ZUŠ Praha –Hostivař, na které byli účastníci upozorněni:
-----------------------------------------  
-  schopnost řízení školy bez delší  neúčasti ředitele školy a jeho přípravy v rámci  tvorby ŠVP celorepublikově
-    zástupce ředitele a umělecká rada-týmová práce v činnosti školy
-    velmi dobrá spolupráce s rodiči žáků školy-pěvecký sbor rodičů-vazba na ZUŠ 
-    kontakty a vazba na Parlament ČR - společný vánoční koncert a provedení
-    České mše vánoční J.J. Ryby
-   prezentace školy v politickém spektru s cílem o posílení prestiže a významu uměleckého školství vůči zahraničí

Závěrečné hodnocení a shrnutí významu stáže na ZUŠ Praha Hostivař

Na závěr stáže proběhlo zhodnocení jejího obsahu, kvality a přínosu pro řídící práci vedoucího pracovníka ZUŠ. Hodnocení vyznělo velmi dobře – stáž byla hodnocena jako smysluplná, přínosná, motivační s velmi kompetentním, fundovaným až nadstandardním vedením.

Tato stáž byla velkým přínosem pro řídící práci a velké poděkování  patří panu Bc. Jiřímu Stárkovi za vstřícnost a přípravu obsahu stáže.


Podklady pro zprávu zpracoval: Josef Jirků, metodik č. 2

Příloha zápisu: CD s prezentací ZUŠ Hostivař a dokumenty ŠVP

Archiv novinek