Akce/semináře

-        8.6.2012 – Seminář pro krajské manažery  

-        Prázdninové info-semináře v reg. pobočkách NIDV 
 

srpen 2012 

-        úvodní informační seminář pro pilotní učitele a lektory pilotáže (seznámení   s projektem, harmonogramem a obsahem pilotáže, s úkoly pilotního učitele a lektora pilotáže)

říjen – listopad 2012

-         1. informační semináře pro pilotní učitele a lektory  (vyhodnocení první části pilotáže)

-        1. workshop pro pilotní učitele a lektory

březen – duben 2013

-        2. informační seminář pro pilotní učitele a lektory (vyhodnocení průběhu pilotáže, příprava na ukončení a vyhodnocení pilotáže)

-        2. workshop pro pilotní učitele a lektory

březen – duben 2014

-        1. běh Instruktážního workshopu pro základní školy a víceletá gymnázia (nepilotní)

Připravujeme:

říjen 2014

-        2. běh Instruktážního workshopu pro základní školy a víceletá gymnázia (nepilotní)

listopad 2014

-        Závěrečná konference projektu Etická výchova a učebnice