Kontakty

Ing. David Bartůšek
hlavní manažer projektu do 31. 7. 2014
gsm: +420 777 526 570
e-mail: bartusek@nidv.cz
NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, 603 00 Brno

PaedDr. Jarmila Blažková
manažerka KA 2, 5
hlavní manažer projektu od 1. 8. 2014
tel: +420 543 541 209
fax: +420 543 541 272
gsm: +420 775 755 029, +420 777 520 863
e-mail: blazkova@nidv.cz
NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, 603 00 Brno

Ing. Jiří Prošek
finanční manažer projektu
tel: +420 222 122 112
e-mail:   prosek@nidv.cz  
NIDV, centrální pracoviště, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1

Mgr. Hana Martináková
manažerka KA 1, 3, 4
gsm: +420 737 637 033
e-mail: hmartinakova@kam.cz
Etické fórum ČR, o.s., (KAM, o.s.) Emila Pajurka 142, Frýdlant nad Ostravicí

Ing. Kateřina Mravčíková
ekonom finančního partnera projektu
tel: +420 224 910 008
gsm: +420 607 200 243
e-mail: info@etickeforumcr.cz
Etické fórum ČR, o. s., U Topíren 2/860, 170 00 Praha 7