Aktuality z projektu

Klíčová aktivita č. 3: Školení konzultantů portfolia a zahájení pilotáže ve školách / 28. 03. 2014 /

 

Ve dnech 4. – 6. 3. 2014 bylo v Praze proškoleno 50 odborníků, kteří byli osloveni a souhlasili se zapojením do pozice konzultanta portfolia. Vzdělávací program byl zaměřen na vzdělávání konzultantů v oblasti přípravy dokladového portfolia v souladu s Metodikou k přípravě dokladového portfolia pro kariérní systém učitelů (dále metodika) a s problematikou Kariérního systému učitelů. Účastníci vzděl. programu budou následně působit ve školách zapojených v pilotáži dokladového portfolia a jejich úkolem bude provázet ředitele a učitele při práci se Standardem učitele a při tvorbě dokladů ke kompetencím ze Standardu učitele.

V březnu bylo také ukončeno přihlašování škol do pilotáže dokladového portfolia. Děkujeme všem školám, které projevily zájem se zúčastnit této pilotáže a pomoci při tvorbě systému práce s dokladovým portfoliem v Kariérním systému. Do pilotáže je zapojeno celkem 102 škol z celé ČR - 23 MŠ, 43 ZŠ, 11 ZŠ a MŠ, 9 ZUŠ, 6 SOŠ, 7 G, 3 VOŠ. Počet škol zapojených v každém kraji: Jihočeský kraj -5 škol, Jihomoravský kraj - 12 škol, Karlovarský kraj - 1 škola, Královéhradecký kraj - 8 škol, Liberecký kraj – 7 škol, Moravskoslezský - 12 škol, Olomoucký kraj -13 škol, Pardubický kraj - 2 školy, Plzeňský kraj - 4 školy, Praha - 15 škol, Středočeský kraj - 9 škol, Ústecký kraj – 7 škol, Vysočina - 3 školy, Zlínský kraj - 4 školy.

Ve druhé polovině března začali konzultanti kontaktovat přidělené školy a domlouvat první návštěvu škol k představení Kariérního systému, tvorby dokladového portfolia a především k představení programu a průběhu pilotáže zapojeným ředitelům a učitelům.