Výstupy

Níže naleznete ke stažení výstupy IPn Kariérní systém, který končí 31. března 2015. Tyto projektové výstupy nejsou v současnosti pro školy závazné a poslouží jako ideový podklad pro přípravu legislativních změn a implementaci kariérního systému, jejíž zahájení je naplánováno na podzim tohoto roku. Vlastní kariérní systém má být spuštěn v plném rozsahu od 1. července 2018. Do tohoto data poběží v náběhovém režimu podle přechodných ustanovení.

Standard učitele

Hodnocení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kariérním systému

Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním systému

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Kariérní systému učitelů - metodická příručka pro učitele

Kariérní systém učitelů - metodická příručka pro ředitele škol

Kariérní systém - informační brožura + příloha brožury Leták

Kariérní systém - stanovení a popis nových specializovaných činností