Aktuality z projektu

Klíčové aktivity 1, 2, 3: Společné jednání členů řešitelských skupin všech klíčových aktivit projektu Kariérní systém ve dnech 2. 3. 7. 2014. / 10. 07. 2014 /

 

Řídící výbor IPn Kariérní systém zorganizoval v dnech 2. – 3. 7. 2014 v hotelu Extol Inn společné pracovní setkání všech členů řešitelských skupin projektu.

Cílem setkání byla prezentace plnění monitorovacích indikátorů a očekávaných výstup jednotlivých klíčových aktivit a strukturovaná diskuse k jednotlivým tématům, zejména k problematice průběhu a ukončení adaptačního období učitele při vstupu do 2 kariérního stupně a podobě atestačního řízení při přechodu učitele do kariérního stupně 3 a 4.

Manažeři klíčových aktivit nejprve představili složení projektových tým a plnění monitorovacích indikátorů.

KA1 prezentovala materiály:  Vazba mezi profily absolventů Pedf a SU na KS1,   Adaptační období – přechodné/náběhové období i cílový stav, Metodika hodnocení práce učitele ředitelem školy v adaptačním období a hodnoticí pohovor ,   Požadavky na hodnotitele pro atestační komise - atestace z 2. na 3. stupeň KS a z 3. na 4. stupeň KS.

KA2 představila tyto materiály:   Hodnocení kvality DVPP v KS, vzdělávací programy a pilotáž, kritéria pro výběr hodnotitelů VP, standard VP v KS, standard specializovaných činností.

Za KA3 byly prezentovány tyto dokumenty: Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů v kariérním systému,   Tvorba dokladového portfolia, Tvorba dokladového portfolia pro 3. a 4. stupeň KS.

Ve strukturované diskusi byly vyjasněny plánované okruhy otázek.

Společné pracovní jednání bylo přínosem nejen pro řídící výbor projektu, ale zejména pro další práci řešitelských skupin jednotlivých klíčových aktivit. Podobné setkání bude naplánováno ještě v závěru projektu na podzim 2014.