Aktuality z projektu

Klíčová aktivita č. 1. Prezentace členů Klíčové aktivity 1 na národních kulatých stolech MŠMT k problematice přípravy učitelů na vysokých školách a k profesi učitele / 28. 11. 2014 /

 

V roce 2014 byly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ustaveny národní kulaté stoly, které pokrývají většinu klíčových témat ve školství a mají představovat platformu pro dlouhodobou debatu mezi ministerstvem a zástupci ostatních aktérů ve vzdělávání.

22. října 2014 a 25. listopadu 2014 proběhly již 2 národní kulaté stoly k problematice přípravy učitelů na vysokých školách. Úvodní kulatý stůl se věnoval problematice identifikace problémů v přípravě budoucích učitelů, druhý se věnoval problematice profilu absolventa ve studijních programech v oblasti učitelství. Na obou těchto akcích vystoupili se svými prezentacemi členové řešitelské skupiny klíčové aktivity 1 IPn Kariérní systém. 22. října prezentovala svůj příspěvek  RNDR. Jana Hrkalová, ředitelka gymnázia Oty Pavla v Radotíně k problematice Reflexe přípravy učitelů na fakultách vzdělávajících učitele a Mgr. Václav Víška, Ph.D., proděkan PedF Univerzity Hradec Králové k tématu Profily absolventů pedagogických fakult ve vazbě na připravovaný standard učitele. Kulatého stolu 25. listopadu se jako panelista zúčastnil RNDr. Jiří Kuhn, ředitel gymnáziu Nymburk.

10. listopadu se konal národní kulatý stůl k problematice profese učitele. Hlavní panelistkou tohoto kulatého stolu byla PhDr. Jana Vaňková, proděkanka PedF ZU, která prezentovala příspěvek k problematice Atestačního řízení pro postup do vyšších kariérních stupňů. Dalšími tématy k diskusi byla problematika role ředitele v role VŠ v atestačním řízení, požadavky na hodnotitele atestačního řízení, činnost odborného konzultanta při přípravě na atestaci. Výstupy z diskusí těchto kulatých stolů jsou důležitou zpětnou vazbou pro další práci řešitelských skupin IPn Kariérní systém.