Aktuality z projektu

Klíčová aktivita 1: Ukončení činnosti pracovní skupiny A11 v listopadu 2014. / 11. 12. 2014 /

S blížícím se ukončením Individuálního projektu národního Kariérní systém dokončila svou činnost koncem listopadu 2014 pracovní skupina klíčové aktivity 1, s pracovním názvem  A11. Tato skupina pracovala na stěžejních očekávaných výstupech Individuálního projektu národního, zejména na Standardu učitele a na Stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a popis odborných a organizačních požadavků na zajištění atestací. Pracovní skupina svou činnost zahájila v červnu 2012 a byla složena ze zástupců ředitelů a učitelů různých druhů a typů škol, zástupců fakult vzdělávající učitele, zástupců ČŠI apod. Výstupy projektu se podařilo naplnit dle plánovaného harmonogramu.  V současné době probíhají jazykové a grafické úpravy výstupů projektu, poté budou k dispozici na stránkách NIDV. Členové pracovní skupiny A11 se budou dále podílet na lektorské činnosti v rámci plánovaných krajských informačních seminářů  výstupů projektu, které proběhnou v únoru a březnu 2015 na všech krajských pracovištích NIDV. Všem členům pracovní skupiny patří poděkování za zodpovědný přístup, nadstandardní pracovní nasazení  a vysokou odbornou erudovanost při práci  na projektu.