Kariérní systémProjekt Kariérní systém (zkráceně Kariéra) řeší dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti školství, který umožní učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel. Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit MŠMT. Pro naplnění této priority je nutné v rámci projektu vytvořit víceúrovňové standardy pro učitele a ředitele a popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnotící procesy a navrhnout institucionální a finanční zajištění celého systému. Ke spolupráci na těchto úkolech budou osloveni vedle samotných škol také další klíčoví aktéři. Hodnota projektu se výrazně zvyšuje tím, že vybrané prvky nastavovaného systému budou ověřovány přímo v praxi. Finální výstupy tak budou připraveny k bezprostřední implementaci do českého školství.

Příjemcem dotace je MŠMT, realizátorem projektu je na základě partnerské smlouvy NIDV.


Aktuality z projektu

Spuštěn nový web k informačním seminářům v projektu KS v krajích / 10. 03. 2014 /

Podrobnosti o informačních seminářích realizovaných pro odbornou veřejnost v rámci projektu Kariérní systém ve všech krajích (tvz. roadshow) najdete na webu www.karieraucitelu.cz. Na tomto webu se mimo jiné nachází všechny termíny konání v jednotlivých krajích a ... Více...

Klíčová aktivita č. 3: Metodika tvorby výběrového profesního portfolia a jeho pilotáž ve školách / 27. 01. 2014 /

V prosinci 2013 a lednu 2014 pokračovaly práce v KA3 na tvorbě Metodiky pro učitele k vedení profesních výběrových portfolií a příprava pilotáže profesního portfolia ve školách. Důležitým rozhodnutím řešitelské skupiny, které má významný vliv na podobu výběrového profesního portoflia, bylo přesvědčení, že ... Více...

Klíčová aktivita č. 2: DVPP v rámci budoucího kariérního systému / 28. 11. 2013 /

V září, říjnu a listopadu pokračovaly práce v rámci klíčové aktivity 2 související s hodnocením kvality vzdělávacích programů DVPP v rámci budoucího kariérního systému. Zpracovaný materiál, který tuto problematiku posuzuje, byl v listopadu odevzdán členům oponentní skupiny k vnitřní oponentuře. ... Více...

Klíčová aktivita č. 3: Profesní portfolio učitele a pilotáž / 28. 11. 2013 /

V září, říjnu a listopadu proběhly další 3 porady řešitelské skupiny. V tomto období se pokračovalo v práci na dokončení struktury portfolia dle upravované verze Profesního standardu učitele. Důležité pohledy na propojení funkce a podoby profesního portfolia vnášela řešitelská skupiny AT123 zabývající se ... Více...

Řešitelská skupina AT 123 / 30. 10. 2013 /

Složení skupiny: Členové: RNDr. J. Hrkalová, doc. PhDr. M. Prášilová, CSc., PaedDr. P. Baslerová, Ing. Bc. V. Nádvorník, PhDr. R. Lisnerová, Mgr. P. Škramlík  Vedoucí týmu: PhDr. J. Vaňková Cíl práce: vytvořit podklady pro přípravu a průběh atestačního řízení Více...

Aktuální stav projektu / 21. 10. 2013 /

Dne 4. 10. 2013 byl hlavním manažerem projektu a manažery klíčových aktivit prezentován aktuální stav projektu v rámci Prezentace projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Individuálních projektů národních v budově MŠMT, Odbor CERA. Více...

Klíčová aktivita č. 3: Profesní portfolio učitele / 26. 08. 2013 /

V červenci a srpnu proběhly dvě další porady řešitelské skupiny. Členové řešitelské skupiny pracovali na návrzích obsahu a struktury profesního portfolia. Náročným úkolem je také vyřešit míru řízenosti jednotlivých částí profesního portfolia. Jedna část portfolia bude pevně stanovená, zatímco ve druhé části portfoli... Více...

Klíčová aktivita č. 1. – Zahájení činnosti pracovní skupiny ke standardu ředitele / 01. 07. 2013 /

V rámci očekávaných výstupů KA1 zahájila 14. června 2013 svou činnost pracovní skupina ke standardu ředitele. Pracovní skupina má za úkol zpracovat návrh kariérního systému pro ředitele (stanovení a popis obsahu vzdělávání pro ředitele v návaznosti na vytvořený kariérní systém pro ředitele) a dokončit práce na ... Více...

Klíčová aktivita č. 3: Profesní portfolio učitele / 20. 06. 2013 /

Během jarních měsíců byla sestavena skupina 12 členů, kteří byli osloveni z řad zkušených ředitelů a učitelů ze škol (MŠ, ZŠ, SŠ, G), které mají zkušenosti s používáním portfolií a s hodnocením a sebehodnocením učitelů, a odborníků z akademické sféry. Řešitelská skupina zahájila svou činnost... Více...

Klíčová aktivita č. 1 - Zahájení činnosti pracovní skupiny k atestačnímu řízení / 17. 06. 2013 /

Očekávaný výstup, na kterém skupina pracuje: „stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a popis odborných a organizačních požadavků na zajištění atestací“. Pracovní skupina je složena ze zástupců všech tří klíčových aktivit, zejména z důvodu provázání předávání informací o postupu prací ... Více...