Podrobně o projektu


Program: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název globálního grantu:
3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina

Zprostředkující subjekt:

Kraj Vysočina

Příjemce:
NIDV - VKCTelč

Výše podpory z OP VK:
2 985 952,24 Kč 

Název grantového projektu:
Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu

Datum zahájení realizace projektu:

10.5.2010

Datum ukončení realizace projektu:

31.10.2012

Obsah a cíle projektu:

Projekt má za cíl vytvořit komplexní produkt dalšího vzdělávání zaměřený na oblast cestovního ruchu, pilotně jej ověřit a připravit pro specifické potřeby cílové skupiny projektu, jíž jsou pracovníci poskytující služby v oblasti cestovního ruchu.
V rámci projektu dojde ve dvou fázích k vytvoření celkem 10 komplexních  vzdělávacích modulů, jež budou pilotně ověřeny na skupině osob z cílové skupiny.

Partneři projektu:

1. Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč
2. Kulturní zařízení města Pelhřimova, třída Legií 1115, Pelhřimov

Realizace projektu:

Realizováno 10 vzdělávacích modulů v roce 2011 a 2012