Realizační tým - kontakty


manažer projektu:
Mgr. Petr Kesl

metodik projektu:
Ing. Mgr. Marie Tripalová 

asistentka  projektu:
Ing. Jana Maryšková

finanční manažer projektu-účetní:
Ing. Jana Maryšková

personální účetní:
Bc. Alena Trojanová


odborníci:
Mgr. Anna  Doubková -  Efektivní komunikace s klientem
PaeDr. Karel  Tomek -  Asertivní jednání a zvládání konfliktů
Prof. PhDr. Vladimír  Smékal, CSc. -  Zvládání stresu a selfmanagement
JUDr. Miloslava  Švaňhalová -  Základy práva pro pracovníky v cestovním ruchu
Vítězslav  Vítkovič -  Základy komunikace ve světových jazycích
Ing. Kamil Mrkvička - Geografie regionů. Enviromentální aspekty cestovního ruchu
PaedDr. Věra Zadinová -  Historie regionů
Ing. Hana Mrkvičková -  Základy marketingu pro cestovní ruch. Základy ekonomie pro cestovní ruch
Mgr. Anna Doubková -  Prezentační dovednosti
Ing. Mgr. Marie Tripalová - Organizace a řízení projektu


konzultanti:
Mgr. Martin  Ecler
Mgr. Anna  Doubková
PaeDr. Karel  Tomek
Doc. RNDr. Petr  Bob, PhD.
Doc. PaeDr. Marie  Blahoutová, PhD.
JUDr. Roman  Švaňhal, PhD.
Mgr. Lenka  Formánková
Mgr. Marie  Hořejší
Mgr. Karla  Kubíčková
Mgr. Josef Drmota
RNDr. Eva Janoušková, PhD.
PhDr. Karel Vala
Ing. Vnislav Jelínek
Ing. Luboš Stejskal
Mgr. Dana Forýtková
Mgr. Alena Stillerová
Ing. Bohumil Tripal
Mgr. Libuše Škapová
PhDr. Martina Veselá
Mgr. Marek Buš