Sborník příspěvků a anotací ze závěrečného setkání projektu ESF

„Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu“ pořádaného 11. – 12. října 2012 ve Vzdělávacím a konferenčním centru v Telči.

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečného setkání projektu ESF

Zaujal-li Vás některý z modulů a již nyní přemýšlíte o tom, že byste se ho rádi zúčastnili, využijte náš  nabídkový formulář - přihlášku