Sborník

Cílem vydání Sborníků národního projektu Koordinátor bylo poskytnout metodickou podporu koordinátorům při realizaci ŠVP ZV a podpořit školy, které se přímo nezúčastnily aktivit národního projektu. Sborník byl v listopadu 2007 distribuován na všechny školy poskytující úplné základní vzdělání.

Podkladem pro texty ve Sborníku byly zprávy z poradenské činnosti a z Workshopů. Také jeho součástí jsou metodické materiály, vzdělávací obsahy vybraných aktivit a závěrečná zpráva z Výzkumu realizovaného v rámci národního projektu.

Sborník ke stažení zde