Výzkum

V rámci národního projektu Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) do praxe – „Koordinátor“ realizovala společnost STEM (vybraná v zadávacím řízení) v období srpen – říjen 2007 komplex tří výzkumů mapujících názory mimopražských koordinátorů školních vzdělávacích programů, případně jiných pracovníků se zkušeností s tvorbou školních vzdělávacích programů.

Výzkum ke stažení zde